Rekisteriseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 mukainen rekisteriseloste.
Laadittu 9.1.2024

REKISTERINPITÄJÄ
Offsetpaino L. Tuovinen Ky
Y-tunnus: 0250798-0
Sammonkatu 15, 70500 KUOPIO
puh: 017 265 8300, sähköposti: info@tuovinen.eu

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Antti Kortelainen
puh: 050 387 8941, sähköposti: antti@tuovinen.eu

REKISTERIN NIMI
Offsetpaino L. Tuovinen Ky:n asiakas- ja markkinointirekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Tuovisen asiakkaan ja Tuovisen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Tietoja voidaan käyttää myös Offsetpaino L. Tuovinen Ky:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin, sekä suoramarkkinointiin ja sähköiseen mainontaan. Lisäksi tietoja voidaan käyttää asiakaspalautteen keräämiseen ja viestintään yhteistyökumppaneiden kanssa.

Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa ja oikaista virheellisesti rekisteröity tieto. Hänellä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen rekisteröintiin ja käyttämiseen, sekä tietojen siirto-oikeus toiseen järjestelmään tietyin ehdoin. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseen perustuen henkilötietojen käsittelyä, profilointia tai automaattista päätöksen tekoa.

Oikeuksien toteuttamiseksi ota yhteyttä Offsetpaino L. Tuovinen Ky:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info@tuovinen.eu tai omaan yhteyshenkilöösi.  Lisäksi on mahdollista tehdä valitus valvontaviranomaiselle rekisterinpitäjän laiminlyönnistä.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisteri sisältää enimmillään seuraavat tiedot:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema/titteli
  • Tilaukset ja/tai muut asiakastapahtumat

Asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa, ja sen päättymisen jälkeen kaksi (2) vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Viranomaismääräysten vaatiessa tietoa voidaan säilyttää ja arkistoida pidempään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään sekä rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön ja viestintään liittyvistä tapahtumista.

TIETOJEN LUOVUTUS
Offsetpaino L. Tuovinen Ky voi jakaa henkilötietoja Euroopan talousalueella ja ETA-alueella tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin rajallisiin tarkoituksiin. Tietoja jaetaan vain tiedonkäsittelytarkoituksiin ja soveltuvien lakien mukaisesti. Huomaa, että jotkin palveluntarjoajista saattavat sijaita Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa, mutta ne varmistavat riittävän suojatason. Palveluntarjoajilta vaaditaan sitoutuminen riittävään tieto- ja yksityisyyssuojaan, ja tietoja luovutetaan aina soveltuvien lakien mukaisesti.

Pidätämme oikeuden siirtää tietoja myynnin tai liiketoiminnan siirron yhteydessä. Pyrimme vaatimaan, että siirron vastaanottaja käyttää tietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

REKISTERIN SUOJAUS
Suojaamme tietorekisteriä soveltuvien lakien mukaisesti hallinnollisilla, teknisillä ja fyysisillä keinoilla. Tavoitteena on estää sivuston kautta kerättyjen henkilötietojen häviäminen, väärinkäyttö tai luvaton käyttö, paljastuminen, muuttaminen tai tuhoaminen. Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan nimetyillä henkilöillä, ja rekisteri sijaitsee sähköisessä muodossa salasanasuojatuilla palvelimilla.