Kehittämishanke

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Offsetpaino Tuoviselle avustusta hankkeelle, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa Offsetpaino Tuovisen liiketoimintaa. Tähän päästään investoimalla uusiin teknologioihin, kehittämällä uusia digitaalisia palveluita sekä tehostamalla yrityksen prosesseja.